kõrgtehnoloogilise tööstuse seadmete projektide rakendamine ja investeerimine
Meie kohta
Vataras OÜ – maailma juhtiv tööstusseadmete ekspert keemia-, energia-, nafta-ja gaasiettevõtetes. Tänu meie tööliste pikaajalise kogemusele meie kompanii on võimeline rakendama isegi kõige keerulisemad ja ebatavalisemaid projektid tootmise valdkonnas ja kaasata vajalikke investeeringuid kõige julgemate ülesannete lahendamiseks. Me hindame pikaajalist koostöö, sellepärast pakume meie klientidele suurt teenuste valiku, individuaalselt sobitatud iga projektile.

Meie eelised

Tänu pikaajalise praktikale meie töötajad omavad sügavad kogemused keeruliste tööstus-projektide rakendamisel, mis lubab meile süveneda väiksemate üksikasjadesse isegi ebatavaliste ja erinevate tehniliste projektidel. Protsesside sügav arusaamine, milliseid toimuvad meie töö valdkonnas lubab meile moodustada kõige optimaalsem teie ja teie äri jaoks lahendus lühikese aja jooksul ja põhjalikud teadmised töö-ettevõtjad ja inseneri teenust lubab pakkuda teile maksimaalselt lai teenuse valik optimaalse hinna eest. Kui teie projekt nõuab finantseerimist me oleme valmis kaasata vajalikke investeeringuid teda täisväärtisliku rakendamiseks.

Miks valivad meid

Kõrge kvaliteet
Iga liige meie meeskonnas omab vähemalt viis aastad kogemusi rakendamisel keerukaid tööstus-projekte, mis lubab meile varustada meie klientidele kõrgema klassi tööd.
Toetus
Meie personaal on alati valmis vastama teie küsimustele. Teie ka saate külastama meie kontori isikliku konsultatsiooni jaoks ja üksikasjaliku teie projektide aruteluks.
Individuaalne lähenemine
Meie töötame individuaalne lahenemine iga kliendile põhimõttel. See metoodika lubab meile edukalt lahendada ülesandeid igal tasandil.
Investeeringud
Kui teie ülesanne lahendamine nõuab täiendava vahendite kaasamist meie oleme valmis teie äri eduka rakendamiseks esinema investorina.

Tegevusvaldkond

Rasketööstus

Nafta-ja gaasitööstus

Energeetika tööstus

Keemiline tööstus

Infotehnoloogia

Muud teenused

Investeeringud

Tervikliku pakkumise tööstustarvikud
Seadmed maailma ekspertidelt naftakeemia tööstuses
Energia jaoks optimaalsed lahendused
Kõrgekvaliteetsed keemilised reaktiivid EL, USA ja Aasia tootjatelt
Hooldus ja investeeringud teie projektidesse

Integreerimissüsteem infotehnoloogias

Väljatöötamine ja tehnilise dokumentatsiooni tõlge ja agendilepingute sõlmimine
Meie kompanii on ekspert mäetööstuses ja töötlev tööstuses. Tänu meie tootjate väga suurele kauba valikule meie saame pakkuda oma klientidele kõige kõrgtehnoloogilisemaid ja mitmekesisemaid seadmeid, mis on sobivam ka kõige nõudlikumate päringutele. Me pakume meie klientidele järgmised seadmete liiki:
kompressilised seadmed

 • Kruvi kompressorid
 • Tsentrifugaalkompressorid
 • Membraankompressorid
 • Kolvikompressorid
 • Hübriidkompressorid (vertikaalne ja horisontaalne)
pumbaseadmed
 • Rootori pumbad
 • Kruvipumbad
 • Kolvi pumbad
 • Membraanpumbad
 • Hammasratas pumbad
 • Hüdropumbad
annus seadmed
 • Varbkolbpumbad
 • Membraan pumbad
 • Kõrgsurve pumbad
 • Surupumbad
 • Annusseadmed
varuosad vee ettevalmistamiseks
 • Filtrid
 • Harukondensaatorid
 • Kaitseklapid
 • Reguleerivad klapid
 • Sulgemisarmatuurid
 • Tasemõõt
 • Aurueraldajad
 • Insenerilised süsteemid
soojusülekande seadmed

 • Plaatsoojusvaheti
 • Torukesti soojusvaheti
 • Ribisoojusvaheti
 • Moodul gradiirid
 • Ribi õhujahutid
 • Õhujahutid
mahuti seadmed
 • Võrgulised filtrid
 • Horisontaalsed silindrilised anumid
 • Nafta- ja gaasi separaatorid
 • Süsinikdioksiidi mahutid
 • Gaasi separaatorid
 • Tõrvikseparaatorid
 • Soojusvaheti
 • Õhukogujad
 • Mahutid
 • Sorbeerumissiiberid
reservuaarid
 • Roostevabast terasest mahuti
 • Metall mahuti vee säilitamiseks
 • Terasest tuletõrje maht
vahendid
 • Ketariivid
 • Noariivid
 • Terariivid
 • Malmist riivid
 • Tagasiöögiklapid
 • Kuulkraanid
 • Käitusseadmed
 • Äärikud
seadmete valmistamine jooniste järgi
Tänu juurdepääsule maailma suurimad vabrikute tootmise ala juurde me saame pakkuda meie klientidele seadmete valmistamist nende jooniste järgi. Meie inseneri osakond analüüsib oleva tehnilise informatsiooni ja pakub teile valmis toode optimaalse hinna eest ja mõisliku aja jooksul.

varuosad
Tänu pikaajalise kogemusele ja loodud kontaktidele juhtivate tootjatega me saame pakkuda meie klientidele originaal varuosade suur valik tööstus seadmete jaoks.

Meie kompanii saab pakkuda optimaalsed seadmed nafta kaevandamiseks, töötlemiseks, samasuunalised nafta ja gaasisaadused transportimiseks ja nende hoiustamiseks. Meie esitava seadmete loetelu:
sügav nafta töötlemine
Nafta töötlemise protsessi võib jagada kolmeks peamiseks etappideks:
1 Nafta eraldamine fraktsioonideks – esialgne töötlemine.
2 Nafta fraktsioonide töötlemine keemilise muutumise sisalduvate nendes süsinike teel ja naftatoodete kauba komponentide tootmine – teise töötlemine.
3 Komponentide segamine kaasates selleks vajadusel erinevad lisandid kaubamärku naftasaaduste saamiseks, lubades saama alates 5 kuni 40 kaubamärku naftasaaduste positsioonid.

Meie kompanii pakub oma klientidele seadmete kompleksi, mis lubab rakendata nende tehnoloogilisi protsesse kogu tsükli, lubades saama alates 5-st kuni 40-ni naftatoodete kauba positsioonid.

toornafta esmane fraktsioonimine
Kaevandatud õli jagatakse fraktsioonideks. Selleks kasutatakse tema eraldiste komponentide keemistemperatuuri vahet ja erivarustus. Soolad ja vesi eraldatakse toornaftast. Puhastatud soolast toode soendavad ja saadavad atmosfääri destillatsiooni seadme sisse, mille sees juba jagatud madalamaks ja kõrgemaks tooteks õli osaliselt vallatakse juurde.

Aurutatud alt naftat suunatakse atmosfääri peakolonni, kus eraldatakse petrooleumi ja kõrge ja raske diiselfraktsioonid.

Kui vaakumi agregaat ei tööta, siis kütteõli saab kaubabaasi osaks. Vaakuumi seade sisselülitamisel see toode läheb soojaks ja laekub vaakumi kolonni, kus temalt eritab kerge vaakumi gaasosil, raske vaakumi gaasosil, tumedamaks läinud toode ja gudroon.

Ülemised bensiini fraktsiooni tooted segatakse ära, vabastatakse veest ja gaasist ja edastatakse stabiliseerimiskaamerasse. Aine ülemine osa jahtub, mille järgi aurub kui kondensaadina või gaasina, aga alumine aine osa saadetakse teisele destillatsiooniks kitsemate fraktsioonide jagamiseks.

olemasolevate seadmete moderniseerimine

Tänapäevase seadmete moderniseerimisel te saate funktsionaalsuse ja tootlikkuse kõrgendamist, majanduse efektiivsuse kõrgendamist ja tegevuskuluste vähendamist, samuti ka tootmise automatiseerimise protsessi tase tõstmist.

bituumeni tootmine
Bituumeni tootmine – bituumeni tehas, ettenähtud erinevate markide bituumeni tootmiseks hudroonist, mis tuleb destilleerimisest seadest. Bituumeni tootmise põhiprotsessiks on oksüdatsioon, hudrooni läbipuhumine vertikaalses silindrilises anumis – oksüdeerimises kolonnis. Tootmise põhimõtte seisab tihendamise reaktsioonis kõrgendatud temperatuuridel, mis toovad kaasa asfalteeni kontsentratsiooni suurendamist.

väävli eemaldamine
Väävli eemaldamise tehnoloogiad on kallid ja keerulised, sellepärast toornafta kõrge väävlisisaldusega on tunduvalt odavam võrreldes sortidega madala väävlisisaldusega. Vastavalt naftasaaduste hind sõltub väävlisisalduse sisaldamise suurusest naftas. Võetud vastu Euroopas standart Euro-5 piirab väävlisisaldamist diislikütusel kuni 0,001% tasemeni. Sedasi uute standartide vastuvõtmine regulaarselt suurendab nõudmised õli kvaliteedi kohta, mis teeb väävlipuhastamise tehnoloogiat üheks kõige nõutajatest turul.
gaasivedeliku separeerimine

Gaasi ja vedeliku eraldamine on põhiline etapp iga naftatöötlemistehase töös, millise olulise eesmärgiks on gaasi ja aine eraldamine edaspidi töötlemiseks või väljavõtmiseks, või tehnoloogilise vedeliku seadmete kaitsmiseks, ettenähtud protsessi ettevalmistamiseks. Gaas.
Separeerimised seadmed kasutatakse kõikide süsivesiniku kaevandamise ja töötlemise staadiumidel, sellistel, nagu gaasi ja nafta eraldamine, toornafta töötlemine, gaasi ettevalmistamine ja kokkusurumine, samuti ka naftatöötlemistehastes ja üldiselt iga tehastes, millised töötlevad süsivesiku ja voolud.

vee ettevalmistamine ja hapuvee puhastamine
Hapuvee puhastamine toimub rektifikatsioonikolonnis, mille sees hapuveest eemaldatakse põhiliselt ammoniaaki, vesiniksulfiidi, merkaptanid ja aromaatsed ühendid.

happeliste gaaside eemaldamine
Happeliste gaaside eemaldamine – see on vesiniksulfiidi ühenduste ja kaasnevate komponentide eemaldamise tehnoloogiline protsess: vesiniksulfiidi ja merkaptaanid. Neid kasutatakse valdkonnades seostatud kaasneva ja loomuliku gaasi kaevandamisega ja transportimisega.

VATARAS OÜ pakub oma klientidele ehituse objektide tööstusvoolu projektide elluviimise ja tehniliste elektrijaamade juhtimise teenused.
auruturbiinid võimsusega 0,5-40 MVT
Auruturbiinid suurendavad efektiivsuse tase, elektrienergia tootmist ja ka suurendavad pumba-kompressi seadmete kasumlikkus.


 • Aurukondensatsioonilised turbiinid
 • Auruturbiinid vastusurvega
 • Turbodünaamikavardid
 • Käitusturbiinid
seadmed taastuvenergia allika jaoks
 • Tuuleenergia
 • Hüdroenergeetika
 • Päikse energeetika
seadmed vee ettevalmistamiseks ja mehhaaniliseks puhastamiseks
 • Karm filtreerimine alates 500 mkm

 • Pöördosmoos – see on protsess, mille juures vesi või teine lahusti käib läbi poolläbilaskvast membraanist rohkem kontsentreeritud lahusest vähem kontsentreeritud lahusse surve resultaadis, milline ületab mõlema lahusti osmoosi survete vahet.
soojusvaheti seadmed
 • Plaadilised soojusvaheti
 • Soojusvaheti torukestid
 • Ribi soojusvaheti
 • Moodul gradiirid
 • Ribi õhujahendajad
 • Õhku jahendajad
Meie oleme keemiliste toode ja tehnoloogiate keemilise tööstuste suuremate maailma tootjate selle tööstuse EL, Hiinas ja SRÜ riikides ametlik distribuuter.
Meie oleme spetsialiseerunud järgmiste tehnoloogiates:
toorainete tehnoloogiline kuivatamine
Keemiatööstuses kunstiline materjalide kuivatamist kasutatakse spetsiaalsetes kuivatamise seadmetes. Kuivatamise protsess kõike sagedamini on lõppfaas, harvem erinevate tehnoloogiliste protsesside vahe etapina.
Kuivatamise protsessi mehhanism suuresti on määratud niiskuse ja materjali vahel side vormiga: mida tugevam see side on, seda raskem on kuivatamise protsess. Kuivatamise ajal niiskuse ja materjali vahel side rikub.
Kuivatamine kasutatakse terve rea keemiatehnoloogia protsessis pulbritaoliste ja granuleeritud täidest toode saamiseks, sellisteks, nagu fosfori ja mõnede lämmastikväetise tootmisel, tsemendi tootmisel, polümeermaterjalide ja kiletoode tootmisel, polümeeritootmisel. Toiduainetööstusel kuivatisseaded kasutavad pikaajalise säilitamisega kuivatatud puuviljade ja veetustatute juurviljade saamiseks. Kuivatamine on asendamatu etapp värvi- ja lakimaterjalide pealekandmisel. Näitaks, autotööstuse autokorpusi valmistamisel, trükitööstuses ja teistes tööstusharudes.

agressiivsete keskkonnade liikumine
Töö agressiivsete keskkonnadega loob suurt arvu keerulisi tööstusseadmete ekspluateerimisel.

1 Olemasolu tahkete osakeste pumpamise keskkonnas, mis toob kaasa elementide abrasiivset kuulutamist.
2 Korrosioonilised protsessid, mis toimuvad elementidel, milliseid kontakteeruvad pumbalise keskkonnaga. See toob seinade peenestamist ja kogu seadme parameetrite kehvlendamiseks.
3 Pumbaagregaatide töö vähekoormatutel ja arveldamatu režiimidel. Resultaadiks tunduvalt kehvemaks lähevad tsentrifugaalpumpade vibrodünaamilised omadused ja vastavalt on vähenenud nende jõudlus.

4 Kavitatsiooni protsessid kutsuvad esile töö ajal tõkete ilmumist, sisedetailide kõrgendatud kulutamist kogu agregaati kõrgendatud vibratsiooni, laagrite eluiga vähendamist.

Meie kompanii pakub oma klientidele tooted kõike tänapäevaste materjalidest, mis on ettenähtud agressiivsete keskkonnade kasutamiseks.

väetiste tootmine
Meie firma pakub oma klientidele toorained ja seadmed järgmiste liike tootmiseks:
 • Lämmastikväetised
 • Fosforiväetised
 • Kaaliumväetised
 • Lubiväetised
 • Kloorväetised
keemiatooted
Meie kompanii on keemia-toote juhtivade tootjate tarnija.

 • Anorgaanilise sünteesi toode – tooraine plastmassi, kummi, kautšuki ja kodukeemia tootmiseks.
 • Orgaanilise sünteesi toode – gaasid, selliseid, nagu hapnik, lämmastik, atsetüleen, hape, soolad ja leelised.
 • Põllumajandustoote - see on kõik väetiste, pestitsiidide ja herbitsiidide liik.
 • Polümeerid ja sünteetilised kiudud
 • Värvi- ja lakitooted
 • Õlid ja määrdeained
Kui teie ülesanne lahendamine nõuab lisa rahavahendite kaasamist, meie oleme valmis esinema investorina teie äri rakendamiseks.
riskkapitali rahastamine
Riskkapitali rahastamine – see on pikaajaline ja riskantne erakapitali investeerimine kõrgtehnoloogilise ja perspektiivse väikeettevõttesse.

Riskkapitali investeerimised tavaliselt rakendatakse innovatsiooni sfääris, kuna nimelt innovatsioonid varustavad startappi arenemise kõrget kiirust ja vastavalt kõrget kasumit.

Meie kompanii pakub teile oma teenused riskkapitali investeeringu sfääris, kuna kommertspankad tavaliselt ei ole võimelised varustama vajaliku rahavoolude genereerimist selliste projektide jaoks.

ipo (esialgne aktsiate avalik mahutamine)
Kasu, millist saavad äri omanikud koosneb järgmisel: kui aktsiate hind tõuseb, siis kasvab ka iga omanduse osa väärtus.


Üldiselt peale IPO kompanii saab kuulsavaks - ettevõttest kirjutab Meedia, tema vastu tunnevad huvi investorid ja need, kes jälgivad aktsiaturgu. Avaliku firma staatus - prestiiž. On ka teised eelised: võimalus kasutama aktsiad tagatisena krediiti saamiseks või ülevõtmise maksmiseks.

Kompanii suurendamise järgi kasvavad ka tema vajadused. Tuleb aeg, millal edaspidi arenemiseks on tarvis nii palju raha, et väikeste erainvestorite grupist enam ei ole piisav. Nimelt siis IPO saab paremaks lahendamiseks.

lühiajalised, keskajalised ja pikaajalised investeerimised firmade aktsiatesse, obligatsioonidesse ja hinnaliste paberitesse
Pikaajalised investeeringud

 • Aktsiad ja hinnalised paberid, mis tagavad omandiõigust
 • Sertifikaadid ja arved
 • Rahaline investeerimine ettevõte finantsbaasi
 • Obligatsioonid, seostatud riigi ja kohaliku laenudega
 • Sissemaksud assotsieeritud ettevõtte kasuks


Lühiajalised investeeringud
 • Deposiidi (hoiu) sertifikaadid
 • Riigikassa obligatsioonid
 • Obligatsioonilised fondid
 • Omavalitsuse obligatsioonid
 • Üheauasteline (R2R) krediteerimine
 • Individuaalsed investeerimisarved
 • Raha turgu arved
VATARAS OÜ – see on tehnoloogia rakendamise piirkonnas spetsialistide kompanii, ettenähtud keeruliste tehnoloogia süsteemide ja toodete kogu elutsükli juhtimise jaoks. Meie otsused vahetavad äri juhtimise meetodi ja resultaadiks te saate tootmise ja tehnoloogiliste protsesside majanduslikku ja turvalisuse efektiivsuse tase tõusmist.

hoone haaldamise süsteem
Tänu BMS (Building Managament System) tehnoloogiale, teie saate kontrollida kõik insenerilised süsteemid ja protsessid, mis toimuvad hoonetes. Kõige populaarsemateks lahendamisteks tavaliselt kuuluvad elektrivarustamise süsteem, veevarustuse süsteem, ventilatsioon, kliimaseade, valgustamine, küte ja teised eluvõimaluse süsteemid, kõikide protsesside ja operatsioonide mis toimuvad hoonetes järelevalve ja ka kommunikatsioonide seisund ja personaali teatamise sündmustest ja rikkest pidev kontroll.

programmeeritavad moodulid
Igasuguste raskusastmega projektide elluviimine naftakeemia, keemia ja naftakompaniide jaoks kogu maailmas. Nende töö tegemisel meie kasutame kõige tänapäevasemaid IT-tehnoloogiad.

 • Sisseehitatud kvaliteedi kontroll.
 • Kõrge andmete edastamine süsteemi elementide vahel.
 • Põhiandmete kuva spetsiaalsel ekraanil – integraal kontuuri indikaatori seisund ja tehnoloogilise süsteemi kvaliteedi kontrolli erineva aja perioodi eest analüüs – vahetusaja eest, tunniaja eest, viimaste kuupäevade eest.
 • Distants avarii väljalülituse nupp operaatoril
 • Informatsiooni salvestamine kõvakettale või USB-Draiverile
 • Aja sünkroonimine GPS järgi
automatiseerimise süsteem
 • Tehnoloogiliste protsesside automaadilise hooldamise süsteem
 • Automaadilised turvasüsteemid
 • Elektrienergeetilise seadmete automatiseerimine
integreeritud tehnilise infrastruktuuri lahendus
 • Turvasignalisatsiooni süsteem
 • Struktureeritud kaablisüsteem
 • Tulekustutuse automaadiline süsteem
 • Jahutamise süsteem
 • Videojälgimise süsteem
 • Arhitektiline ettevalmistamine
 • Garanteeritud ja katkematu toidesüsteem
 • Ventilatsiooni ja gaasieemaldamise süsteem
 • Juurdepääsu juhtimise kontrollisüsteem
 • Halduriseerimise süsteem
 • Füüsilise seadmete paigaldamise süsteem

Meie kompaniil on hea meel esitama teile lisa tehnoloogilised teenused, selliseid kui toode sertifitseerimine ja deklareerimine, tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine ja tõlkimine ja agendilepingute sõlmimine.

toode sertifitseerimine ja deklareerimine
Meil on hea meel aitama meie klientidele toode sertifitseerimisel ja deklareerimisel Euro Liidu territooriumil ja Tolliliitu territooriumil. Esitame teile kõigi tööde täieliku loetelu toote tõendamise vastavusse tehniliste reglementidele. Nende sertifikaatide olemasolu annab teie firma jaoks suured eelised.


 • Erinevate riikide vahel kaubanduse protsessi kiirendamine
 • Dokumentide vormistamine iga riigi jaoks eraldi vajaduse puudumine
 • Müügi märkimisväärne kasv
tehnilise dokumentatsiooni tõlkimiine
Tehnilise dokumentatsiooni tõlkimine - üks raskematest lingvistika teenuste sfäär, kuna ta nõuab tõlkija poolt väga spetsialiseeritud teadmisi, mis lubavad vastendada esialgse teksti ja tõlgitud.
Igasugune ebatäpsus ja järjepidevusetus tekstis võib tekkida tohutu kaotus teie projekti rakendamisel. Sellepärast teil on tarvis pöörduma spetsialistide poole, kes mõistavad tehnilises dokumentatsioonis, mitte lihtsalt valdavad inglise (või muu) keelt.
Selline töö mõistetab spetsiaalse dokumentatsiooni tõlkimist: skeemi, joonestused, kasutusjuhendid, instruktsioonid ja n.e. See on väga spetsialiseeritud tõlke suuna, millkist on võimatu teha, lihtsalt teades vajaliku terminoloogiat.

tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine
Tehniline dokumentatsioon – see on üldine nimetus igasuguste dokumentide jaoks.
 • Turvalisuse põhjendus
 • Tehnilised spetsifikatsioonid
 • Kasutusjuhend
 • Tehniliste andmete leht
 • Instruktsioonid
 • Aruanne
 • Presentatsioonid
agendilepingud
Meie kompanii põhiline eesmärk on kõrgtehnoloogiliste lahenduste loomine tööstusettevõtete jaoks, milliseid vastavad tootmise protsessi täiustamise konkreetsete vajadustele. Kompanii otsib lepingud kommertssametisest ja litsentsilepingud agentidega või firmadega tööstusliku turgu tundmisega.

Võtke meiega ühendust mistahes teile sobival viisil

- +372 616 4555
- vataras@vataras.ee
- tagasisidet ühendust vormi kaudu
Kokkusaamisel meie valime mugava teie jaoks tööformaadi ja investeerimistooted, milliseid hakkavad vastama teie finants eesmärgile.
Varatas OÖ on valmis vormistama kõik vajalikud dokumendid ja võtma enda peale formaalsed protseduurid.
Kohtumine halduriga
Investeerimise formaadi
valik
Dokumentide vormistamine

Hakka meie kliendiks

Meie regulaarselt võtame ühendust meie klientidega, et nad saaks kergelt jälgima investeeringu protsessi ja tuua tema sisse oma korrektiivid.
Investeerimisprotsess
1
2
3
4
Võtke meiega ühendust mistahes teile sobival viisil

- +372 616 4555
- vataras@vataras.ee
- tagasisidet ühendust vormi kaudu

Meie personaal lühikese aja jooksul valmistavad teie jaoks ette teie projekti hinnanguline maksumus

Vataras OÜ on valmis vormistama kogu vajaliku tehnilise dokumentatsiooni ja võtma enda peale formaalsed protseduurid
Kohtumine halduriga
Maksumuse arvutamine
Dokumentide väljatöötamine

Hakka meie kliendiks

Tänu pikaajalise kogemusele ja kõige efektiivsemate transpordifirmade koostööle meie toome meie ostjatele kauba lühema aja jooksul
Meie kogemused ja šef –monteerimise organisatsioonidega koostöö lubab meile tegema igasuguse keerulisega šef- paigaldamise ja käivitusseadistustööd.
.
Pikaajaline koostöö on meie oluline prioriteet, sellepärast meie jätkame tagama meie seadmete teenindamist ka pärast müügi.
Kohaletoomine
Monteerimine
Teenindus pärast müügi
1
2
3
4
5
6
Võtke meiega ühendust mistahes teile sobival viisil

- +372 616 4555
- vataras@vataras.ee
- tagasisidet ühendust vormi kaudu
Enne projekti algamist Vataras OÜ personaal uurib järgi teie töö eripära ja põhilised äri-protsessid.
Meie kirjeldame põhilised rakendamise tähtaja etapid, töömahtuvus, nende maksumus ja ettevõte töö resultaadid peale meie süsteemide rakendamist.


Kokkusaamine halduriga
Projektieelne ülevaade
Tehniline spetsifikatsioon

Hakka meie kliendiks

Rakendamise resultaadiks on täielikult reguleeritud süsteem ja uued reglemendid, mis kirjeldavad automatiseeritud protsesside protseduuri täitmise kord.
Pikaajaline koostöö on meie oluline eelis, sellepärast meie jätkame tagama meie seadmete pärast müügi teenindamist.
Rakendamine
Teenindamine peale möögi
1
2
3
4
5
Võtke meiega ühendust mistahes teile sobival viisil

- +372 616 4555

- vataras@vataras.ee

- tagasisidet ühendust vormi kaudu

Enne projekti algamist Vataras OÜ personaal uurib järgi teie töö eripära ja põhilised äri-protsessid.
Tehniline Pikaajaline koostöö on meie oluline prioriteet. Sellepärast meie jätkame tagama meie seadmete peale möögi teenindamist.

Kohtumine halduriga

Projektieelne ülevaade
Tehniline spetsifikatsioon

Hakka meie kliendiks

Kompanii Vataras OÜ on valmis teha teie poolt nimetatud tööd lühidal ajal ja mõisliku hinnaga.

Meie regulaarselt võtame ühendust meie klientidega, et nad saaks kergelt kontrollida tööprotsessi ja tuua sisse oma korrigeerimised.

Tööprotsess
1
2
3
4

Saatke meile teade ja meie viibimatult võtame teiega ühendust

Saates meile teade Teie nõustute meie Kasutamise Tingimustega

VATARAS OÜ

Juriidiline aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 13, 10151


Email: vataras@vataras.ee

Tel./Fax: +372 616 4555

Postiaadress: VATARAS OÜ, office 228-03, Regus Business Center, Tornimae 5, Tallinn, 10145, Eesti

© Vataras OÜ est. 2021
vataras@vataras.ee